งานนัดพบแรงงานย่อย ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
11-01-2018 เวลา 08:30 น. ถึง 11-01-2018 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2561 "นัดพบแรงงาน - นัดพบอาชีพ เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา" สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
16-11-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 16-11-2018 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานและนัดพบแรงงานคนพิการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
06-03-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 07-03-2019 เวลา 16:00 น. ประชาสัมพันธ์ !!! สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงาน “สร้างงาน สานอาชีพ พัฒนา ประชา รัฐ อย่างยั่งยืน” วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมนัดพบแรงงาน ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา สาธิตอาชีพพร้อมปฏิบัติจริงกว่า 30 อาชีพ(ฟรี) ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน และร่วมลุ้นของรางวัลมากมายจากบูธต่างๆ นายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจเข้าร่วมรับสมัครงาน แจ้งตำแหน่งงานว่างได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทร 053-525543 - 4 ต่อ 513, 514 e-mail : lpndoe@gmail.com สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน