ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ขยายระยะเวลาจ้างงานแก่แรงงานต่างชาติที่ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศจากสำนักงานแรงงานในไต้หวัน.. แจ้งผู้เดินทางเข้าไต้หวัน..ต้องกรอกหนังสือรับรองสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานเชิงรุก ขอเชิญร่วมงาน "EEC Rayong Job & Career Fair 2020" วันที่ 28-29 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. จัดที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ประกาศ...สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิสอบรคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 1 เพศชาย
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิสอบรคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
"เตือน! ขอให้คนงานไทยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์"
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562
แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ประจำปี 2563
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน(Point System) ครั้งที่7
สำนักงานแรงงานไทย ไทเป เตือนแรงงานไทยจากการรับแจกซิมการ์ดโทรศัพท์
โปรดระวัง..!!! ถูกหลอกลวงไปทำงานและเรียนในใต้หวัน
เรื่อง... เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
งาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR & CAREER EXPO 2019 พบกับตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา 30 – 31 พฤษภาคม 62 นี้ ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 24
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า
ประชาสัมพันธ์ !!! สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงาน “สร้างงาน สานอาชีพ พัฒนา ประชา รัฐ อย่างยั่งยืน” วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมนัดพบแรงงาน ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา สาธิตอาชีพพร้อมปฏิบัติจริงกว่า 30 อาชีพ(ฟรี) ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน และร่วมลุ้นของรางวัลมากมายจากบูธต่างๆ นายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจเข้าร่วมรับสมัครงาน แจ้งตำแหน่งงานว่างได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทร 053-525543 - 4 ต่อ 513, 514 e-mail : lpndoe@gmail.com
 1 2 3 >