ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
"เตือน! ขอให้คนงานไทยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์"
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562
แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ประจำปี 2563
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน(Point System) ครั้งที่7
สำนักงานแรงงานไทย ไทเป เตือนแรงงานไทยจากการรับแจกซิมการ์ดโทรศัพท์
โปรดระวัง..!!! ถูกหลอกลวงไปทำงานและเรียนในใต้หวัน
เรื่อง... เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
งาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR & CAREER EXPO 2019 พบกับตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา 30 – 31 พฤษภาคม 62 นี้ ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 24
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า
ประชาสัมพันธ์ !!! สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงาน “สร้างงาน สานอาชีพ พัฒนา ประชา รัฐ อย่างยั่งยืน” วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมนัดพบแรงงาน ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา สาธิตอาชีพพร้อมปฏิบัติจริงกว่า 30 อาชีพ(ฟรี) ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน และร่วมลุ้นของรางวัลมากมายจากบูธต่างๆ นายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจเข้าร่วมรับสมัครงาน แจ้งตำแหน่งงานว่างได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทร 053-525543 - 4 ต่อ 513, 514 e-mail : lpndoe@gmail.com
ประกาศ!! รับสมัครผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ เข้าไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 6
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานและนัดพบแรงงานคนพิการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กิจกรรมภายในงาน - รับสมัครงานจากนายจ้างโดยตรง - ตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา - ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ - ทอดสอบความพร้อมทางอาชีพ/ให้คำปรึกษาแนะนำการสมัครงาน - สาธิตอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติ ฟรี!! - รับลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ม.35 ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สมัครงานเตรียมเอกสารหลักฐานในการสมัครงานมาให้พร้อม นายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจเข้าร่วมรับสมัครงาน แจ้งตำแหน่งงานว่างได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทร 053-525543 - 4 ต่อ 513, 514 e-mail : lpndoe@gmail.com
ข่าวดี !!! สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและใกล้เคียง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมกิจกรรม "จัดหางานเคลื่อนที" วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เวลา 09.00 - 12.00 น.
ปล็ดล็อกผีน้อยกลับไทย เพื่อกลับเกาหลีใต้ได้ใหม่ โดยไม่ติดแบล็กลิสต์
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 23
เผยแพร่ข่าวสารการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีของประเทศญี่ปุ่น
 1 2 >