ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการตามมติ ครม. 13 ก.ค. 2564 เพื่อแรงงานต่างด้าวอยู่และทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
งาน วันมหกรรมอาชีพ Online จังหวัดสุพรรณบุรี 14-16 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ "แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น"
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ( JFT - BASIC)
ประกาศ...ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปี ๒๕๖๕
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพ Online จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดแรงงานออนไลน์ @Krabi 2021 วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
"จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมงาน ""นัดพบแรงงานเชิงรุก chachoengsao jobfair 2021""
เชิญชวนลงทะเบียนฝากประวัติในงานวันนัดพบแรงงานออนไลน์ ศรีสะเกษ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดงานนัดพบแรงงานออนไลน์ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรม นัดพบแรงงานออนไลน์ 2-6 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งข่าวสารแรงงานไทยที่จะเดินทางเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19"
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 86 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 79 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่
สมาชิกกองทุนฯ กรณีแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง หรือกลับมาพักผ่อนในประเทศไทย (Re-entry) หมดสมาชิกภาพหรือใกล้หมดสมาชิกภาพ สามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องระบบตอบข้อมูลสิทธประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Chatbot)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอความช่วยเหลือ (SOS)/ ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 70 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานไต้หวัน จัดทำใบอนุญาตทำงานและใบเพิกถอนอนุญาตทำงานฉบับภาษาแม่
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 64 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่ (เพิ่มเติม)
 1 2 3 >  Last ›