ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน JOBFAIR@AYUTTHAYA 2022 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
อัตราค่าใช้จ่ายของคนหางานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับผู้จบวุฒิ ม.6/ปวช. (หรือเทียบเท่า) หรือวฒิ ปวส.
ประชาสัมพันธ์งาน วันมหกรรมอาชีพจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ข่าวดี! เกาหลีรับแรงงานไทยทำงานกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และกิจการเกษตรและปศุสัตว์ กว่า 6 พันคน
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์​ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญรับชม Live #เปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมการมีงานทำทุกช่วงวัย ในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรงเพิ่มเติม
นายจ้างเฮ! ครม.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวตาม MoU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี อยู่และทำงานได้อีก 2 ปี
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการต่ออายุ หนังสือรับรองบุคคล ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ณ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ...สำนักงานพัฒนาฝีมีอแรงงานลำพูน เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ งานสัมมนาการเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนงานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงาน
 1 2 3 >  Last ›