ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งวีซ่าขอกลับเข้าประเทศของแรงงานต่างชาติภาคเกษตรในอิสราเอล
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา.....ขอเชิญร่วมงาน วันมหกรรมอาชีพ และนับพบแรงงาน@ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานออนไลน์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแแรงงาน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ประชาสัมพันธ์ นัดพบแรงงานย่อย จังหวัดนนทบุรี Job Fair@Nonthaburi
ประชาสัมพันธ์นัดพบแรงงานโคราช วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 044-355265 - 7 / 098-7285489 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน JOBFAIR@AYUTTHAYA 2022 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
อัตราค่าใช้จ่ายของคนหางานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับผู้จบวุฒิ ม.6/ปวช. (หรือเทียบเท่า) หรือวฒิ ปวส.
ประชาสัมพันธ์งาน วันมหกรรมอาชีพจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ข่าวดี! เกาหลีรับแรงงานไทยทำงานกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และกิจการเกษตรและปศุสัตว์ กว่า 6 พันคน
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์​ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญรับชม Live #เปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมการมีงานทำทุกช่วงวัย ในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรงเพิ่มเติม
นายจ้างเฮ! ครม.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวตาม MoU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี อยู่และทำงานได้อีก 2 ปี
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการต่ออายุ หนังสือรับรองบุคคล ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ณ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) จังหวัดเชียงใหม่
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›