เชิญนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วม งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลาเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

 

เชิญนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วม งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลาเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน บริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

  นายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจร่วมกิจกรรมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน สามารถแจ้งตำแหน่งงานว่าง ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับคืนสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 หรือโทรสารหมายเลข 053-525543-4 ต่อ 502 หรือE-mail:lpndoe@gmail.com ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561