เจ้าเมืองลำพูนเตือน! จ้างต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต/ทำงานห้าม มีโทษสูง