ข่าวดี !!! สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและใกล้เคียง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมกิจกรรม "จัดหางานเคลื่อนที" วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

ข่าวดี !!! สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและใกล้เคียง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมกิจกรรม "จัดหางานเคลื่อนที" วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เวลา 09.00 - 12.00 น.