Home > ศูนย์ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานและนัดพบแรงงานคนพิการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กิจกรรมภายในงาน - รับสมัครงานจากนายจ้างโดยตรง - ตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา - ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ - ทอดสอบความพร้อมทางอาชีพ/ให้คำปรึกษาแนะนำการสมัครงาน - สาธิตอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติ ฟรี!! - รับลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ม.35 ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สมัครงานเตรียมเอกสารหลักฐานในการสมัครงานมาให้พร้อม นายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจเข้าร่วมรับสมัครงาน แจ้งตำแหน่งงานว่างได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทร 053-525543 - 4 ต่อ 513, 514 e-mail : lpndoe@gmail.com

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานและนัดพบแรงงานคนพิการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กิจกรรมภายในงาน - รับสมัครงานจากนายจ้างโดยตรง - ตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา - ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ - ทอดสอบความพร้อมทางอาชีพ/ให้คำปรึกษาแนะนำการสมัครงาน - สาธิตอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติ ฟรี!! - รับลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ม.35 ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สมัครงานเตรียมเอกสารหลักฐานในการสมัครงานมาให้พร้อม นายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจเข้าร่วมรับสมัครงาน แจ้งตำแหน่งงานว่างได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทร 053-525543 - 4 ต่อ 513, 514 e-mail : lpndoe@gmail.com