Home > ศูนย์ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ประชาสัมพันธ์ !!! สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงาน “สร้างงาน สานอาชีพ พัฒนา ประชา รัฐ อย่างยั่งยืน” วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมนัดพบแรงงาน ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา สาธิตอาชีพพร้อมปฏิบัติจริงกว่า 30 อาชีพ(ฟรี) ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน และร่วมลุ้นของรางวัลมากมายจากบูธต่างๆ นายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจเข้าร่วมรับสมัครงาน แจ้งตำแหน่งงานว่างได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทร 053-525543 - 4 ต่อ 513, 514 e-mail : lpndoe@gmail.com

ประชาสัมพันธ์ !!! สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงาน “สร้างงาน สานอาชีพ พัฒนา ประชา รัฐ อย่างยั่งยืน” วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมนัดพบแรงงาน ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา สาธิตอาชีพพร้อมปฏิบัติจริงกว่า 30 อาชีพ(ฟรี) ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน และร่วมลุ้นของรางวัลมากมายจากบูธต่างๆ นายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจเข้าร่วมรับสมัครงาน แจ้งตำแหน่งงานว่างได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทร 053-525543 - 4 ต่อ 513, 514 e-mail : lpndoe@gmail.com