ขยายระยะเวลาจ้างงานแก่แรงงานต่างชาติที่ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

 

ตามที่กรมการจัดหางาน  ได้รับการประสานจากสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย (Human Resources Development Service of Korea in Thailand) เรื่อง การขยายระยะเวลาจ้างงานแก่แรงงานต่างชาติที่ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาจ้างงานแก่แรงงานต่างชาติตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) วีซ่าประเภท E – 9 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทำงานกับสถานประกอบการ สำหรับแรงงานที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563  โดยจะได้รับขยายระยะเวลาการพำนักอาศัยและทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกจำนวน 50 วัน ยกเว้น แรงงานที่ได้รับการจ้างงานซ้ำ (Re - Entry) จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 2  กรมการจัดหางาน