กรมการจัดหางานย้ำ ..คนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ควรสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อรับการคุ้มครอง