จัดหางานจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ กำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด