ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการชะลอการเดินทางเข้าใต้หวัน