ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล