ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอความช่วยเหลือ (SOS)/ ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค