ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องระบบตอบข้อมูลสิทธประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Chatbot)