สมาชิกกองทุนฯ กรณีแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง หรือกลับมาพักผ่อนในประเทศไทย (Re-entry) หมดสมาชิกภาพหรือใกล้หมดสมาชิกภาพ สามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่