เชิญชวนลงทะเบียนฝากประวัติในงานวันนัดพบแรงงานออนไลน์ ศรีสะเกษ