ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดแรงงานออนไลน์ @Krabi 2021 วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 ขอเชิญร่วมงาน"ตลาดนัดแรงงานออนไลน์ @Krabi 2021 " วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.