รายการ ประเภท
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์ จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กระทรวงแรงงาน เตรียมส่งรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้หลังน้ำลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(ABC) ตัวกะบะมีแม็กลายเนอร์ จำนวน 1 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 600 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
​แรงงานรับลูกนายกฯ หางานให้ผู้พ้นโทษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่งจำนวน 6 คันพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางานแจ้งแรงงานไทยในต่างประเทศอย่ากังวล..ชี้มีมาตรการให้ความคุ้มครอง/ดูแล พร้อมขอให้แรงงานไทยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
“นัดพบแรงงาน และกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ” 10 ม.ค. 2560 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ(Smart Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางานเผย มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรมผ่านศูนย์แรกรับเข้าทำงาน และสิ้นสุดการจ้าง 47,884 ราย ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวผ่านศูนย์ร่วมบริการฯ 14,208 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงาน 30,000 กว่าอัตรา บรรจุงานได้กว่า 20,000 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
​เตือน !! นายจ้างในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำ รีบพาแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนภายใน 30 ธันวาคม 2559 เน้นย้ำ ไม่มีขยายระยะเวลาอีกต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน 5 บริษัทจัดหางานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 167 168 169 170 171 >  Last ›