ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศ รับสมัครครู/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเลขที่ 5 หมู่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร 053-092444 New
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 New
ประกาศ...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2565 New
ประกาศ...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา 20-27 มิถุนายน 2565 New
ประกาศ...สำนักงาน​บังคับ​คดี​จังหวัด​ลำพูน​ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา 27 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565 New
ประกาศ...กรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา 4-8 กรกฎาคม 2565 New
ประกาศ...กรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) จำนวน 2 อัตรา 4-8 กรกฎาคม 2565 New
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2565 ครั้งที่ 1 New
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท DR.SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICE GROUP CO. ประเทศซาอุดีอาระเบีย New
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบียน นายจ้างบริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPANY LTD New
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำพูน จำกัด เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างประจำคลังสินค้า New
ประกาศ...รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 มิถุนายน 2565
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
ประชาสัมพันธ์... ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2565 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
ประกาศจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่ิิอผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 1 2 3 >  Last ›