ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา New
ตำแหน่งงานว่าง (คนพิการ) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 New
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2562 New
ประกาศ...โรงพยาบาลลี้ เรื่องรับสมัครบุคล New
ประกาศ...สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา New
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สมัครผู้สูงอายุเพื่อจ้างเหมาทำงาน New
ประกาศ...จังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดา เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานบริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2562
ประกาศ...จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
ประกาศ...ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง การจ้างเหมาคนพิการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562(ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562(ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง (คนพิการ) ประจำเดือน กันยายน 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 25-30 กันยายน 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 12 - 24 กันยายน 2562
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 2 3 >  Last ›