ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศ...การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป New
ตำแหน่งงานว่าง (คนพิการ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 New
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2563 New
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในลักษณะจ้างบุคคลธรรมดาในงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา New
ประกาศ...โรงเรียนวัดบ้านก้อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 11 - 17 กรกฎาคม 2563
ประกาศ....สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา ระหว่างวันที่ 8-29 กรกฎาคม 2563
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในลักษณะจ้างบุคคลธรรมดาในงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2563
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศ...สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 มิถุนายน 63
ประกาศ..สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมาและภาษากัมพูชา (ล่าม) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563
ประกาศ...สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ
 1 2 3 >  Last ›