ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 4 (เพศชาย) New
ตำแหน่งงานว่าง (คนพิการ) ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 7 - 12 ตุลาคม 2560
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2560
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศ กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย ประเทศมาเลเซีย จำนวน 20 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 23 - 30 กันยายน 2560
สำนักงานจัดหางานจัดงานเชิญร่วมสมัครและสัมภาษณ์งาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ตำแหน่งงานว่าง (คนพิการ) ประจำเดือน กันยายน 2560
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 16 - 22 กันยายน 2560
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2561
รับสมัครงานบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงพยาบาลรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 9 - 15 กันยายน 2560
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 1 - 8 กันยายน 2560
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2560
 1 2 3 >