ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรม นัดพบแรงงานออนไลน์ 2-6 สิงหาคม 2564 New
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2564 New
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564
ตำแหน่งงานว่าง (คนพิการ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ประกาศ...สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศ...สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา
ประกาศ...สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศ....กรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
"สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่ง Governance Officer"
บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ประกาศ...จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จำนวน 5 อัตรา
ประกาศ...จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ประกาศ...จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564
ประกาศ...จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 13 ตำแหน่ง 42 อัตรา
ประกาศ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 1 2 3 >  Last ›