ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศ...โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (อาคาร) จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา New
ประกาศ...จังหวัดลำพูน โดยลำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแม่บ้านทำความสะอาดของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา New
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานบริการ (ความสะอาด) จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 - 9 มกราคม 2565
บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวนมาก ฝ่ายผลิต -ทั่วไป
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2564
ประกาศ...กรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2564
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2564
ประกาศ...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 1 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 1 2 3 >  Last ›