ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 New
ประกาศ....รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามประกาศรายละเอียดตามประกาศ New
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา New
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา New
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเป็นยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา New
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) New
ประกาศโรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12 อัตรา New
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา New
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา
ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 28 - 31 มกราคม 2562
ประกาศโรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 21 - 27 มกราคม 2562
ประการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ประการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 14 - 20 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 1 2 3 >  Last ›