ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2563 New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 New
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2563 New
ประกาศ...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา New
ประกาศ...สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563
ประกาศ...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 19 - 30 กันยายน 2563
ประกาศ...ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อบรมและฝึกวิชาชีพ หลักสูตร ตัดผมชาย จำนวน 1 อัตรา หลักสูตร นวดดูแลสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ...สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เรื่องการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้า และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปี 2564 จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ...เทศบาลตำบลต้นธง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในลักษณะจ้างบุคคลธรรมดา ในงานพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในลักษณะบุคคลธรรมดาในงานพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563
ประกาศ...สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 - 10 กันยายน 2563
ประกาศ...สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่องขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในลักษณะบุคคลธรรมดาในงานนักวิชาการศึกษา
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 1 2 3 >  Last ›