ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศ...รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในวันเเละเวลาราชการ
ประกาศ...ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่าง 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประกาศ...วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565
ประกาศ...โรงพยาบาลแม่สะเรียง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited และ Venetian Macau Limited
ประกาศ...วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ตุลาคม 2565
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้าง Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co., Ltd
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้าง Kingwhale Corporation
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กันยายน 2565
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง Singapore Airlines Limited
โรงแรม สรีกันตัง รีสอร์ท เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 1 2 3 >  Last ›