สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
02-11-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
04-10-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
05-09-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
31-07-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
05-07-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
06-06-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
01-05-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
09-04-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
26-03-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
23-03-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
27-12-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
30-11-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560