วันที่ 23 เมษายน 2564 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า

 

            วันที่ 23 เมษายน 2564  นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา  แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลและให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการมีงานทำ โดยพบกับนางดวงจิต เขียวอ้าย ณ บ้านเลขที่ 259 หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นญาติของนายชัชวาล นองสมุทร ผู้ร้องทุกข์ขอพระราชทานงานทำ ซึ่งมีความประสงค์ขอให้ช่วยเหลือ จัดหางานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือลำพูน เพื่อจะได้กลับมาดูแลครอบครัว

              ทั้งนี้ ได้ประสานนายชัชวาล นองสมุทร ทางโทรศัพท์ เพื่อให้สัมภาษณ์งานกับนายจ้างและลงพื้นที่ไปยังที่พักอาศัยตามภูมิลำเนา เพื่อสอบถามความต้องการและความช่วยเหลือด้านอื่น