วันที่ 30 เมษายน 2564 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยแรงงานจังหวัดลำพูน

 

       วันที่ 30 เมษายน 2564 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยแรงงานจังหวัดลำพูน ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดลำพูน มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายเอกชัย อินถาปัน แรงงานที่เสียชีวิตประเทศอิสราเอล โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 30/4 หมู่ 4 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน