วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม

 

วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลูกพลังจิตอาสา” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการ ๑,๓๐๐ ปี ๑,๓๐๐ ฝาย” ณ วัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน