ร่วมประชุมเรื่องมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบการ

 


วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมเรื่องมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบการ และสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในสถานประกอบการ และสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม