ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าชี้แจงสิทธิประโยชน์ ในกรณีพนักงานถูกเลิกจ้าง ของบริษัท ลานนาเฟรม จำกัด

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าชี้แจงสิทธิประโยชน์และให้การช่วยเหลือในกรณีพนักงานของบริษัท ลานนาเฟรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 78 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ประกอบกิจการ ผลิตกรอบรูป เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องตกแต่งภายในบ้านซึ่งถูกเลิกจ้าง จำนวน 19 คน โดยได้ให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน แนะนำการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน และการลงทะเบียนสมัครงาน