ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 51/2564

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 51/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งหารือ วางมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้าง ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน