สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน เพื่อบูรณาการทำงานในปีงบประมาณ 2565 ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน