สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาด

 

วันที่ 12 มกราคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาด สู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณด้านโดยรอบศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน