ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

        วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายภารกิจของกรมการจัดหางาน เส้นทางการศึกษาต่อหลังจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

1.โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 149 คน

2.โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 113 คน