สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และช่วยเหลือคุ้มครอง

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VideoConference) ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จากตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม