สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  ร่วมกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน