ร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ RSS

 

     วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้นายสุริยันต์ เสนาวงค์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวธัญอินทร์ ภู่ทอง นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การขอรับการช่วยเหลือกรณีตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และกิจกรรมแนะนำข้อควรรู้ต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ จัดโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ณ โรงหนังเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง