ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง RSS

 

     วันจันทร์ที่  26  กันยายน 2565  นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก  มอบหมายให้นายธีรพล  ทาประจิตร  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมีนายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานในการประชุม  เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนตลอดจนหารือข้อราชการที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง