เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง RSS

 

     วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2/2566) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง