ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ร่างข้อเสนอในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลฯ RSS

 

      วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก พร้อมด้วยนางสาวบุษบา ไทยพิทักษ์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ร่างข้อเสนอในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 6 ของบริษัทอมตะซิตี้ ระยอง จำกัด ณ หอเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง