จัดบูธให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา RSS

 

     วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566  นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้ นายสาธิต พิมพ์ทอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาววาสินี  ละมัย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมจัดบูธให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง