จังหวัดระยองจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2562 RSS

 

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 จังหวัดระยองจัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน" ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยได้มอบนโยบายแก่ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำกลุ่มมวลชนในพื้นที่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบพันธุ์ปลา เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 30 ราย และตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่จัดกิจกรรม ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ตำบลขาน้อย และตำบลใกล้เคียง ร่วมออกหน่วยให้บริการในลักษณะบูรณาการ บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน กฎหมายแรงงาน ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน แนะแนวการฝึกอาชีพอิสระ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมในทุกด้านภารกิจของทุกหน่วยงาน

ข้อมูลโดย : ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง