ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายภูมา ธรรมกุล) รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563
โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน พื้นที่จังหวัดระยอง
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนสายวัฒนธรรมยมจินดา จังหวัดระยอง
ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการฯ
ร่วมเปิดโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ และให้ความรู้ตามภารกิจของหน่วยงาน
โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 1 2 3 >  Last ›