​โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน (ปีงบประมาณ 2560) พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัดระยองจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  และคณะ ตรวจฯติดตาม เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดระยอง
การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 3
จังหวัดระยองจัดกิจกรรมโครงการ  หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดระยอง
รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มาบตาพุด เร่งจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย เพื่อรองรับ EEC

‹ First  < 9 10 11 12 >