ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการวันแรงงานแห่งชาติ 2566 จังหวัดระยอง” และกิจกรรมจิตอาสาฯ
ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย
ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงาน ประจำจังหวัดระยอง
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจุดตรวจปฏิบัติการป้้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำฯ

 < 1 2 3 4 >  Last ›