6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริหารข้อมูลฯ จัดประชุมนำเสนอสถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดระยอง และภาคตะวันออก
ร่วมออกตรวจบูรณาการการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง
โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) พื้นที่ จ.นครนายก
ศูนย์ฯร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2563
ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ Healthy Thailand ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน (ปีงบประมาณ 2563) พื้นที่ จ.ชลบุรี

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›