งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
01-08-2021 เวลา 11:05 น. ถึง 31-08-2021 เวลา 11:05 น. งานนัดพบแรงงานออนไลน์ชลบุรี โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก งานนัดพบแรงงานออนไลน์ชลบุรี ระยะเวลา ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
13-08-2021 เวลา 08:30 น. ถึง - เวลา 00:00 น. นัดพบออนไลน์ระยอง ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก นัดพบออนไลน์ระยอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง คัดตำแหน่งงานดี มีคุณภาพ สัมภาษณ์งานออนไลน์พร้อมกันได้แล้วที่นี้ สมัครได้เลยวันนี้ แล้วรอสัมภาษณ์งาน 13-14 สิงหาคม 2564