งานนัดพบแรงงานย่อย ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
26-11-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 26-11-2020 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน Co-Payment สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี
26-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 26-11-2020 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน Co-Payment สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด โรงแรมตราดชิตตี้โฮเทล อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
27-11-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 27-11-2020 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน Co-Payment สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
27-11-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 28-11-2020 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน Co-Payment สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
28-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 28-11-2020 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน Co-Payment สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง