นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
17-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 18-03-2017 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ณ STAR CENTER (ตึกใหม่ ชั้น 2) อ.เมือง จ.ระยอง
18-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 18-03-2017 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดงาน มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 14 ปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอมตะนคร
23-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 23-03-2017 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ณ ลานอเนกประสงค์ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
29-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 29-03-2017 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณโดม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา