รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 38 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 27 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ โดยวิธีคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์พร้อมอูปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ - 592 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กกจ. ร่วม HRD เกาหลี ชูบุคคลตัวอย่าง EPS ที่กลับมาต่อยอดจนประสบความสำเร็จ มอบประกาศนียบัตร พร้อมจัดนัดพบแรงงาน ตำแหน่งงานมากกว่า 30 ตำแหน่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ปรึกษา รมว. พร้อมด้วย รองอธิบดี กกจ. ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมสถานประกอบการที่จ้างแรงงานสูงอายุ และคนพิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศยกเลิกโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กกจ. จับมือ 4 หน่วยงาน ร่วม 3 กระทรวง บูรณาการพัฒนา และยกระดับการฝึกอาชีพ ให้กลุ่มเป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างแรงงานที่มีคุณภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›