นายกฯ ประยุทธ์ พบ นายกฯ ประยุทธ์ พบ ยุวแรงงาน หนุนเด็กเสริมประสบการณ์การทำงานช่วงปิดเทอมนายกฯ ประยุทธ์ พบ ยุวแรงงาน หนุนเด็กเสริมประสบการณ์การทำงานช่วงปิดเทอม เน้นย้ำให้เด็กร่วมกันทำความดีให้กับประเทศ พัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

 

นายกฯ ประยุทธ์ พบ "ยุวแรงงาน" หนุนเด็กเสริมประสบการณ์การทำงานช่วงปิดเทอม เน้นย้ำให้เด็กร่วมกันทำความดีให้กับประเทศ พัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด (บาร์บีคิวพลาซ่า) บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บิ๊กซี) ที่เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ซึ่งกระทรวงแรงงานจัดขึ้นเพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี ในการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมทำงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อาชีพ เพิ่มพูนทักษะก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริงภายหลังเรียนจบ โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เด็กๆ ทำความดีเพื่อประเทศชาติและพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวขึ้นสู่ผู้ประกอบการในอนาคต ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานร่วมด้วย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” มุ่งหวังส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดเทอม โดยเป็นการผนึกกำลังกันในรูปแบบ “ประชารัฐ” ระหว่างภาครัฐและเอกชน กล่าวคือกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานทำหน้าที่ประสานภาคเอกชน จัดหาตำแหน่งงาน ประสานสถานศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทำหน้าที่ฝึกอบรม ทักษะพื้นฐาน อาทิ หลักสูตรการทำงานเป็นทีม การมีจิตบริการ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น ขณะที่สถานประกอบการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การดูแลด้านสวัสดิการ รวมถึงการคุ้มครองด้านความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 30,000 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2561 ระยะเวลาทำงาน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 2561 โดยจะมีการปฐมนิเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานจริง และเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานจะได้รับใบประกาศรับรองการผ่านงานจากกระทรวงแรงงานและสถานประกอบการ ขณะเดียวกันสถานประกอบการที่ร่วมมือในการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา ก็จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาและไปสมัครงานต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า เด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท  ทำงานไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และจะได้รับการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ สร้างประสบการณ์จากการทำงานจริงในสถานประกอบการ รู้จักความอดทน ระเบียบวินัย และเรียนรู้โลกอาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังเรียนจบ ทั้งยังมีรายได้ระหว่างการเรียน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเห็นคุณค่าของเงินอีกด้วย ซึ่งจะทำให้เด็กมีพื้นฐานในการก้าวเข้าสู่วัยแรงงานที่มีคุณภาพ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

ที่มา : https://www.doe.go.th