เปิดแล้วศูนย์ที่นี่มีงานทำ จังหวัดระยอง Job Ready Center จบ ป.ตรี ไม่ต้องกลัวตกงาน