“บิ๊กอู๋” แนะนายจ้างใช้ MOU พร้อมย้ำ !! ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานผ่านช่องทางที่ถูกต้อง

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แนะนายจ้างที่จำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทำงาน ให้นำแรงงานเข้ามาตามระบบ “MOU” พร้อมย้ำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้านกรมการจัดหางานระบุปี 2561 มีการนำเข้าแรงงานตาม MOU เพิ่มมากขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันกว่าร้อยละ 70 โดยกิจการก่อสร้างครองแชมป์นำเข้ามากสุด

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันว่า กระทรวงแรงงานมีมาตรการชัดเจนในการไม่เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด ดังนั้น หากนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) จะต้องดำเนินการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ MOU เท่านั้น ซึ่งดำเนินการได้ 2 กรณี คือ 1) นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง 2) นายจ้างมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการ โดยนายจ้างสามารถยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงาน หรือติดต่อหรือสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  ในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

ด้าน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในปี 2561 มีนายจ้างนำคนต่างด้าวมาทำงานตาม MOU จำนวน 279,731 คน (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันคือ มกราคม-กรกฎาคม จำนวน 161,265 คน คิดเป็นร้อยละ 73.46 และในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีนายจ้างนำคนต่างด้าวมาทำงานตาม MOU จำนวน 58,972 คน โดยประเภทกิจการที่นำเข้าคนต่างด้าวมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.รับเหมาก่อสร้าง 2.การให้บริการต่างๆ และ 3. ผลิตหรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่มา : https://www.doe.go.th