‘อธิบดีแรงงานเมียนมา’ บินพบ ‘บิ๊กอู๋’ หารือแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง หวังแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมกับนายวิน เชน อธิบดีกรมแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงทะเลของไทย ทางการเมียนมาพร้อมนำเข้าแรงงานประมงตาม MOU พร้อมขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความคุ้มครองแรงงานเมียนมาด้วยดี

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังให้การต้อนรับนายวิน เชน อธิบดีกรมแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลของไทยว่า ทางการเมียนมาขอให้ทางการไทยแจ้งยอดจำนวนแรงงานที่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนการเดินทางให้ทราบเพื่อจะได้นำเข้ามาทำงานในกิจการประมงทะเล ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ทางการเมียนมาทราบถึงผลการขยายเวลาการทำงานของแรงงานประมงทะเล มาตรา 83 ที่ศูนย์ OSS ใน 22 จังหวัดชายทะเลว่ายังมีปริมาณไม่มาก แต่อย่างไรก็ตาม จะได้ติดต่อประสานงานไปยังนายจ้าง/ผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและนำแรงงานมายื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายนศกนี้ 

รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น เป็นพี่เป็นน้องกัน ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะแรงงานจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย มีอัตราค่าจ้างที่เป็นธรรม มีการคุ้มครองสวัสดิการ รวมทั้งด้านสวัสดิการสังคม เป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อเตรียมเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยได้วางระบบเชื่อมต่อกับเกาะสองของเมียนมา เพื่อให้การนำเข้าแรงงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ ทำให้แรงงานเชื่อมั่นและมั่นใจตลอดระยะเวลาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย

ด้าน นายวิน เชน อธิบดีกรมแรงงานเมียนมา กล่าวว่านายเต็งส่วย (H.E.U Thein Swe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญและทำให้แรงงานเมียนมาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน ทางการเมียนมาพร้อมจะนำเข้าแรงงานประมงตาม MOU ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดส่งแรงงานตาม MOU แล้วที่เกาะสอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่มา : https://www.doe.go.th