*อธิบดี กกจ.ร่วมแถลงข่าว “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน”

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมแถลงข่าว “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน” โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน เป็นประธานการแถลงข่าว ณ บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานร่วมมอบของขวัญชิ้นที่ 4 “สุขล้น...คนไทยมีงานทำ” เตรียมตำแหน่งงานว่าง 95,000 อัตรา ในประเทศกว่า 50,000 อัตรา ผ่านตู้งาน (Job Box) จำนวน 500 ตู้ทั่วประเทศ และศูนย์บริการจัดหางาน (Smart Job Center) เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการหางาน สถานที่ตั้งเช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ที่ว่าการอำเภอ  ศูนย์การค้า เรือนจำ เป็นต้น  โดยผู้ต้องการหางานทำสามารถใช้บริการค้นหาตำแหน่งงานว่างและจับคู่งานแบบ Real Time นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการไปทำงานต่างประเทศกว่า 45,000 อัตรา อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน นิวซีแลนด์ อิสราเอล มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นค้นหาตำแหน่งงานว่างในต่างประเทศ (TOEA Application)  ทั้งยังให้บริการช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในต่างประเทศ มีสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ อีกด้วย ภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการและบริการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เยี่ยมชมบูธของกรมการจัดหางานที่ได้นำตู้งาน (Job Box) มาให้บริการแก่คนหางาน และกล่าวให้โอวาทแก่แรงงานไทยที่เตรียมจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ตามระบบ EPS ซึ่งมาใช้บริการ TOEA Application ในครั้งนี้ด้วย สำหรับของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานจะมอบให้ทุกคนในปี 2562 มีจำนวน 5 ชิ้น ได้แก่ ชิ้นที่ 1 สุขจิต…ขยายสิทธิลูกจ้างชั่วคราว  ชิ้นที่ 2 สุขใจ…ช่างประชารัฐในชุมชน ชิ้นที่ 3 สุขสบาย…รักษาได้ทุกโรงพยาบาล ชิ้นที่ 4 สุขล้น…คนไทยมีงานทำ ชิ้นที่ 5 สุขหรรษา…พัฒนาทักษะออนไลน์

ที่มา : www.doe.go.th