ประชาสัมพันธ์-งานอบรมสัมมนาวิชาการส่งท้ายปี กับ 4 Forum สุดเข้มข้น!! จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

 


October Series 2022 | งานอบรมสัมมนาวิชาการส่งท้ายปี กับ 4 Forum สุดเข้มข้น!!

จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนดิจิทัลเทคโนโลยีหลากหลายมิติ อาทิ

 Healthcare Technology Summit

 Digital HR Forum

 Robotics Summit

 Big Data & Cloud Computing

 วันที่ 26-27 ตุลาคม 65 (รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Webinar)

ที่รวบรวมความเข้มข้นของหัวข้อ และสิ่งที่ทุกคนพึงรู้ ไม่ว่าจะเป็น...

 Digital Ecosystems : The Future of Healthcare โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

 Evolving Leadership Skills to Manage a Hybrid Workforce for Employee Experience โดย คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 Medical Service Robotics โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 Transforming SaaS to Intelligent SaaS โดย คุณวิสสุต เมธีสุวกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Official : @dugathailand (มี@ด้วยนะ)

FB : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย – DUGA

Call : 097-004-3993

Website : www.conferencethaiseries.com